مرور برچسب

چرخه ی زندگی

چرخه ی زندگی

چرخه ی زندگی زندگی مانند یک اتومبیل است که شما آن را هدایت می کنید. این بستگی به شما دارد که آن را به کدام طرف برانید. یکی از مهمترین اجزای یک اتومبیل چرخ های آن است. شما باید قبل از حرکت در مسیر از سالم بودن چرخ ها…
ادامه مطلب ...