مرور برچسب

مهارت فروشندگی

شرایط راه اندازی یک کسب و کار موفق (فروش) چیست؟

شرایط راه اندازی یک کسب و کار موفق (فروش) چیست؟ اصول راه اندازی یک کسب و کار موفق: به نظر شما اگر مغازه ی جگرکی یا کبابی باز کنم موفق تر نیستم؟ این سوال یکی از دانشجویان من بود که به میوه فروشی مشغول است. او در یک مغازه کوچک…
ادامه مطلب ...