مرور برچسب

فروش بالا

هفت مرحله در فروش که شما را به یک فروشنده برتر تبدیل می کند

هفت مرحله در فروش که شما را به یک فروشنده برتر تبدیل می کند فرآیند فروش مانند گرفتن یک شماره تلفن هفت رقمی است. چنانچه تماس گیرنده یکی از آن شماره ها را نگیرد ارتباط  برقرار نمی شود. در فروش هم فروشنده باید تمام این هفت مرحله را…
ادامه مطلب ...