مرور برچسب

فروشندگان

هفت راز موفقیت فروشندگان برتر

برایان تریسی در کتاب فوق ستارهٔ فروش شوید، هفت راز مشترک بین فروشندگان موفق را توضیح داده است و بر این عقیده است: هر فروشنده ای که این 7 مورد را به کار ببندد، در کار فروش موفق است. برای اینکه این هفت مورد در ذهن فروشنده…
ادامه مطلب ...