مرور برچسب

راز ثروت

شم اقتصادی چیست؟

شم اقتصادی چیست؟ فروشنده ای تعریف می کرد با این که من شم اقتصادی خوبی دارم و روزانه بیش از دوازده ساعت به کار فروشندگی مشغول هستم، فروش های خوبی را انجام می دهم و سود خوبی نصیبم می شود، اما هیچ وقت نقدینگی قابل توجهی ندارم و به قول معروف…
ادامه مطلب ...