پرداخت کارت به کارت

اگر به هر دلیلی امکان پرداخت مبلغ محصولات به صورت آن لاین برای شما فراهم نیست می توانید وجه محصول را به یکی از حساب های زیر واریز بفرمایید و سپس با شماره ی ۰۹۱۷۴۸۸۲۱۵۹ تماس بگیرید و اطلاعات پرداخت را ثبت کنید.

پرداخت کارت به کارت

بانک آینده

شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۱۰۸۴۱۶۱۸۱۰

بنام سید محمد مصطفوی

بانک آینده 

شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۱۰۴۷۶۴۲۷۲۴

شماره حساب 

بنام سید محمد مصطفوی